Pojęcie, definicja rachunkowości

Rachunkowość - stanowi oparty na dokumentach, zamknięty i bilansujący się system ewidencji gospodarczej. Jest ona systemem ewidencyjnym, który ujmuje w sposób systematyczny i ciągły przebieg oraz skutki procesów gospodarczych występujących w jednostce gospodarującej.

Pojęcie rachunkowości dla osób, które nie miały nigdy styczności z tym zagadnieniem może się wydawać skomplikowanym i nic nie znaczącym zlepkiem słów. Wystarczy jednak wyjaśnić niektóre zwroty i możemy stworzyć przystępną definicję, którą bez przeszkód każdy zrozumie.

  • bilansujący się - znaczy dążący do zrównoważenia wartości (np. przychodów i rozchodów),
  • ewidencja gospodarcza - pod tym pojęciem kryje się wykaz, spis czynności, zdarzeń zachodzących w przedsiębiorstwie, które są przez nią odnotowywane (np. sprzedaż wyprodukowanych wyrobów, zakup samochodu firmowego, zakup drewna w firmie produkującej meble itp., itd.),
  • systematyczny i ciągły - czyli regularne, okresowe i bezustanne odnotowywanie tych zdarzeń,
  • jednostka gospodarująca - czyli po prostu przedsiębiorstwo, firma, instytucja budżetowa itp.

Podstawiając wyjaśnienia pojęć do pierwotnej definicji wszystko staje się jasne i zrozumiałe.