Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie

  • 401 - Amortyzacja
  • 402 - Zużycie materiałów i energii
  • 403 - Usługi obce
  • 404 - Podatki i opłaty
  • 405 - Wynagrodzenia
  • 406 - Świadczenia na rzecz pracowników
  • 407 - Reprezentacja i reklama
  • 408 - Podróże służbowe
  • 409 - Pozostałe koszty rodzajowe
  • 490 - Rozliczenia kosztów rodzajowych

Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie > Konta syntetyczne > Rachunkowość dla każdego